Formularz rejestracyjny


Dane osobowe
ImięNazwiskoData urodzenia
TelefonAdres e-mailPowtórz adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Zgoda na przetwarzanie danych (wymagana)
Wypełnienie pól oznaczonych kolorem żółtym jest wymagane.
CV
Plik zawierający CV (Przyjmowane są pliki z rozszerzeniem PDF, DOC, DOCX o rozmiarze do 2 MB).
Plik zawierający list motywacyjny (Przyjmowane są pliki z rozszerzeniem PDF, DOC, DOCX o rozmiarze do 2 MB).

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Danych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1, NIP: 549 00 02 108, REGON: 070472049;
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@synthosgroup.com;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora Danych;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy;
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.